Sportovní hala Štěrboholy

Stavba: SPORTOVNÍ HALA ŠTERBOHOLY
Ul. U školy, Praha – Štěrboholy

Investor: MČ PRAHA 10 – ŠTERBOHOLY
Místo: Ul. U školy, Praha – Štěrboholy
Stupeň PD: STU, DUR, DSP, DPS
Datum: 01/2004

Popis stavby:
Sportovní areál se nachází na území pražské čtvrti Štěrboholy. Skládá se z velkého fotbalového hřiště, dvou tenisových kurtů a především z objektu víceúčelové haly se zázemím. Areál o velikosti téměř 1,5 ha byl celý zpracován v režii týmu Atelieru RENO a to od počáteční studie přes všechny projektové fáze až po výslednou realizaci.

Víceúčelová hala s rozměry plochy více jak 50x30m má dostatečnou plochu pro florbalové hřiště, 3 tenisové kurty nebo 14 badmintonových kurtů. Navržený areál vhodně doplnil fotbalové hřiště s přírodním trávníkem, které je v těsné blízkosti a vytvořil tak moderní sportovní areál nabízející komplexní služby, které jsou využívány soukromníky ale i při velkých Pražských turnajích jako jsou například florbalové Prague games.

Description:
Sport complex is located in Prague district Štěrboholy. It consists of a large football field, two tennis courts and mainly building of a multipurpose hall with facilities. Project of almost 1.5 hectares area was prepared under the direction of the team Atelier RENO. Works began from architectural studies and forth through all project phases to final implementation.

Dimension of multipurpose hall (more than 50m x 30m) is enough space for floorball pitch, 3 tennis courts or 14 badminton courts. Project of large sport complex would usefully complement football field with natural grass, which is adjacent. Together creating a modern sports centre which is used by individuals person but also during big Prague tournaments such as the well-known floorball tournament – Prague games.

Hide Content