Dvorní byty Blanická

Stavba: Dvorní byty – Blanická 8

Investor: Soukromý investor
Místo: Blanická 8, Praha 2
Stupeň PD: STUDIE, DSP
Datum: 12/2021

Popis stavby:

Předmětem projektu je stávající objekt umístěný v uzavřeném dvoře bloku bytových domů v Praze 2 v ulici Blanická (v blízkosti Náměstí míru). Objekt přímo navazuje na bytový dům Blanická 8, skrz který je k objektu přístup – vstupními dveřmi bytového domu, schodištěm vzhůru do zvýšeného přízemí a schodištěm dolů na dvůr bytového domu. Ze dvora je přístupný řešený objekt, a také zahrada, která k objektu náleží.
Záměrem Investora je objekt přebudovat na bydlení inspirované estetikou průmyslových objektů upravených do soudobého designu. Referencí mají být trendy obrázky úpravy starých cihelných staveb na byty, jako „z pinterestu“. Prostor je rozdělený na dvě samostatné bytové jednotky velikosti 2+kk. Ke každému z bytů je přidělena samostatná část zahrady.

Description:

The subject of the project is conversion of existing building – atelier, located in an enclosed courtyard of a block of flats in Prague 2, Blanická Street (near Náměstí míru). The building is access through apartment building Blanická 8. The building has its own garden.
The Investor’s intention is to convert the building into housing inspired by the aesthetics of industrial buildings adapted to contemporary design. The reference should be the trendy “pinterest” pictures of the modification of old brick buildings into flats. The space is divided into two separate housing units of 2 + kk. Each of the apartments is assigned a separate part of the garden.

Hide Content