RD Valentovi

Stavba: CHALUPA U MARKOINC

Investor: manželé Valentovi
Místo: Chlumec nad Cidlinou – Na Františku
Stupeň PD: STUDIE, REALIZACE
Datum: 12/2016

Popis stavby:

Dům je umístěn na nejvyšším místě pozemku s širokým výhledem na krajinu Chlumce nad Cidlinou. Zároveň je dům situován dál od příjezdové komunikace i okolních stavení – v klidném a ničím neruše¬ném zákoutí chatařské oblasti.
Architektonickým konceptem je model „Sokratova domu“ – otevřený pobytový prostor orientovaný jižním směrem, před kterým jsou představěné volné stěny a strop chránící vnitřní prostor. Navržená geometrie v letních měsících dostatečně stíní ustoupená okna. Naopak v zimních měsících umožňuje nízko posazenému sluníčku prosvětlit a prohřát celou hlubo¬ku interiéru domu.
Jednoduchost vnější formy prostupuje i do vnitřních dispozic. Podlouhlý dům je podélně rozdělen na poloviny pomocí dvojité skříňové příčky, do které je koncentrován veškerý potřebný úložný prostor. Tak vznikají dva po¬dlouhlé prostory – jeden podél severní fasády, druhý podél jižní. Severní část je „rozškatulkovaná“ na jednotlivé minimalizované místnosti lož¬nice, koupelny a dalších. Díky tomu se uvolňují potřebné me¬try pro jižní část, určenou k společným rodinným chvílím. Velkorysost společného obytného prostoru umocňuje jeho široké otevření na pobytovou terasu a dále do zahrady. Vnitřní prostor se stává vnějším a naopak – „jako obývací pokoj bude sloužit celá zahrada“.

Description:

The house is located on the highest point of the land with a wide view of the countryside of Chlumec nad Cidlinou.. Simultaneously the house is situated further away from access roads and surrounding buildings in a quiet and undisturbed corner of the cottage area.
The architectural concept is the “Socrates House” model – an open residential space oriented southwards, with pre-built walls and a ceiling protecting the interior. The proposed geometry shields the retreated windows in the summer months. On the contrary, in the winter months it allows the low-set sun to lighten and warm up the deep interior of the house.
The simplicity of the outer form also permeates the inner dispositions. The elongated house is longitudinally divided by a double box partition, where all the necessary storage space is concentrated. This creates two long spaces – one along the north facade, the other along the south. The northern part is “compartmentalized” to the individual minimized bedroom, bathroom and others. As a result, the necessary metres for the southern part, dedicated to family moments, are released. The generosity of the common living space is enhanced by its wide opening to the residential terrace and further to the garden. The inner space becomes external and vice versa – “as the living room will serve whole room and whole garden”.

Hide Content