RD Na Výsluní

Stavba: RD NA VÝSLUNÍ

Investor: ING. LIBOR ŠICH
Místo: Na Výsluní 1112/33, 100 00 Praha 10 – Strašnice
Stupeň PD: STUDIE, DUR, DSP
Datum: 02/2017

Popis stavby:

Navrhované řešení vychází ze současné skladby domu. Zachovává výškové a půdorysné rozměry a nově využívá podkroví. Moderní třípodlažní přístavba rizalitu k levé části dvojdomku, který je pro danou lokalitu typický, propojuje novým schodištěm všechna poschodí stávajícího objektu. Dispozičně je dům rozdělen do dvou samostatných bytů a společných prostor v suterénu. Architektonický koncept klade důraz na odlišení nového od původního. Nový objekt bude odlišen především materiálovým pojetím fasád, které budou provedeny z obkladu cetris deskami světle šedé barvy.

Description:

The design is based on the present composition of the house (combination old and new structure). It maintains heigh and ground dimensions and newly recreates attic space. Modern three floor extension of avant-corp attached to the left part of semi-detached house, typical for this location, connects all floors with new staircase. The house is divided into two separate apartments with common shared space in basement. Design concept emphasizes differentiation of the original from the new one. New building will be differentiated especially by material solution of facades which will be clad with light grey cetris boards.

Hide Content