Nástavba SŠ Náhorní

Stavba: Nástavba na objekt školy

Investor: Střední škola designu a umění,
knižní kultury a ekonomiky Náhorní
U Měšťanských škol 525/1, 182 00 Praha 8

Místo: parcely č. 559/1, k.ú. Kobylisy (730 475)
Stupeň PD: STUDIE, DUR, DSP, DPS, REALIZACE
Datum: 06/2018, 06/2020

Popis stavby:

Předmětem projektu je nástavba jednoho podlaží na terasu jižního křídla budovy a dvoupodlažní nástavba na vstupní část objektu a jeho související stavební úpravy. Původní škola byla rozdělena na chlapeckou a dívčí školu propojené společnou vrátnicí. V patře byly prostory kabinetů přístupné z jedné i druhé strany. Navrhovaná nástavba má mimo nových odborných učeben a kabinetů zajistit lepší propojení mezi jednotlivými křídly školy.
Nová nástavba má nabídnout nové prostory kabinetů a kanceláří, které nejsou ve stávající škole v dostatečné kapacitě a učitelé často sdílí ve velkém počtu společné místnosti. Nově mají být také vytvořeny dvě odborné učebny, které nenavyšují kapacitu školy, ale nahrazují stávající provizorní učebny vytvořené v prostorách chodby. S

Description:

The subject of the project is a one-storey superstructure above the terrace located in the south part of the school and a two-storey superstructure above the entrance part and its related building modifications. The original school was divides into a boys and girls school connected by a common gatehouse. Upstairs, the cabin spaces were accessible from one side and the other. The new superstructure should provide better connection between individual parts of school and also provide new professional classrooms and cabinets for teachers.
The new extension should offer new spaces for cabinets and offices which are not in a sufficient capacity in the existing school, Two professional classrooms are also to be created, which do not increase the capacity of the school, but replace existing temporary classrooms located in the corridor.

Hide Content