Přístavba ZŠ Husinec

Stavba: Přístavba ZŠ Husinec

Architekt: Ing. arch. Pavel Geier
Investor: Obec Husinec
Místo: Ke Škole 17, Husinec – Řež
Stupeň PD: DSP, DPS, REALIZACE
Datum: 04/2021

Popis stavby:

Předmětem projektu je přístavba ZŠ. Přístavba rozšiřuje srostlici budov východním směrem a je napojená přímo na původní objekt školy. Navrhovaná stavba je třípodlažní, je dispozičně navázána na původní objekt školy, který rozšiřuje v úrovni 1PP, 1NP a 2NP. Stavba je navržená půdorysného rozsahu 6,3m x 14,2m, zastřešena plochou střechou s výškou atiky +7,600. Jižním směrem je v každém podlaží navržená učebna, severním směrem je v 1PP navržena nová technické místnost a toalety, v 1NP nový vstup a šatny, ve 2NP kabinet pro učitele.
Součástí projektu jsou související terénní úpravy v okolí navrhované přístavby a lávka v korunách stromů. Visutá lávka bezbariérově propojuje hlavní vstupní plochu školy se školní zahradou. Jedná se o betonovou vinutou lávku šířky 1,5m a délky cca 58m. Lávka je uložená na betonových sloupech s výškou 0m – 3,8m nad terénem zahrady.

Description:

The subject of the project is the extension of the primary school. The proposed building is three-storey, it is connected to the original school building. The building is designed with layout of 6.3 m x 14.2 m, covered by a flat roof with an attic height of +7,600. To the south, a classroom is designed on each floor, to the north, a new technical room and toilets are designed on the 1st floor, a new entrance and changing rooms on the 1st floor, and a teacher’s cabinet on the 2nd floor.
The project includes also adjustment of landscaping and a new footbridge. The footbridge connects the main entrance area of the school with the school garden. It is design as concrete footbridge with 1.5 m wide and about 58 m long. The footbridge is placed on concrete columns with a height of 0m – 3.8m above the terrain of the garden.

Hide Content