Bytový dům Milovice – Mladá

Stavba: Rekonstrukce bytového domu
Milovice Mladá

Investor: Obecní úřad Stará Lysá
Místo: Milovice – Mladá
Stupeň PD: STU, DUR, DSP
Datum: 08/2008

Popis stavby:

Rekonstrukce panelového domu v Milovicích v ulici Spojovací. Předmětem projektu byly drobné dispoziční úpravy ve vybraných bytech a především zateplení fasád objektu a s tím spojené nové barevné řešení fasád.

 

Description:

Project of the recontruction one block of flats is situated in street Spojovací in town Milovice. The object of the project were minor layout adjustments in selected apartments, new facade insulation and new color design of the facades.

Hide Content