Architektonická soutěž – NTMC

Stavba: Architektonická soutěž – Národní telemedicínské centrum
Fakultní nemocnice Olomouc

Investor: Fakultní nemocnice Olomouc
Místo: Fakultní nemocnice Olomouc
Stupeň PD: Soutěžní návrh
Datum: 05/2015

Popis stavby:

Projekt je soutěžním návrhem na rekonstrukci a přístavbu k stávajícím objektům v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Vzniklý rekonstruovaný objekt má sloužit jako nový pavilon Národního telemedicínského centra.

Architektonický koncept je založen na trojici různých hmot. Koncept prolíná celý projekt od podstaty fasád, dispoziční řešení až po energetické řešení stavby. Vzniklá stavba má vytvořit nové a důstojné zázemí pro začínající medicínské odvětví, které v České republice prozatím nemá zastání.

Soutěžní návrh se v soutěži umístil pod hranicí prvních tří hodnocených míst bez specifikovaného pořadí.

Description:

The project is a competitive proposal for the reconstruction and extension of the existing buildings in the University Hospital Olomouc. The proposed building is used as a pavilion of the National telemedicine center.

The architectural concept is based on three different mass. The concept is decisive for facades, layouts and also energy design of the building. The resulting structure is to create new and decent facilities for new medicin sector that in the Czech Republic does not yet have disenfranchised.

Our proposal placed under the first three places, between other projects, without specifying further order

Hide Content