RD Liboc

Stavba: RD Liboc

Investor: Soukromý investor
Místo: V Domcích 60/20, 162 00 Praha 6
Stupeň PD: STUDIE, DSP
Datum: 04/2020

Popis stavby:

Řešený objekt se nachází severně od obory Hvězda v Praze v Liboci. Objekt je situován ve svažitém terénu. Původně byl objekt řešen jako třípodlažní s podkrovím s nízkými světlými výškami místností. Záměrem investora byla celková přestavba objektu tak, aby splňoval soudobé nároky na moderní rodinné bydlení.
Vzhledem k umístění objektu v historické části bývalé obce Liboc, která je nyní součástí Prahy, bylo hlavním záměrem projektanta zachování tradiční formy a tvarosloví nově navrhované budovy. Z důvodu nedostatečných výškových charakteristik interiéru byl objekt navržen k částečnému ubourání s následným navýšením. Navýšení bylo zvoleno v takové míře, aby nebylo rušivé pro okolní zástavbu. Tvarosloví střešní krajiny bylo voleno v návaznosti na okolní zástavbu historického charakteru jako sedlová střecha s pultově zastřešenou jižní přístavbou. Objekt je vzhledem k jeho umístění přísně vertikální, což je podtrženo i řešením fasád s osovým umístěním okenních otvorů. Vnitřní prostory byly dispozičně rozčleněny pro potřeby bydlení velké rodiny s klidným pracovním zázemím v částečně zapuštěném suterénu. Výraz exteriéru objektu je podpořen volbou tradičních materiálů jako jsou jemná krémově bílá omítka, dřevěné výplně otvorů, keramická skládaná krytina.

Description:

The existing building is situated in the heart of the former village Liboc, which is now part of the city of Prague. Its located north of Hvězda castle in the slope terrain of village structure. Former old building was made with low ceilings. The assignment was to completely reconstruct the building to meet the actual needs for the modern residential house.
The main concept for the reconstruction was to preserve the traditional visual form of the house in the historical city structure. It was made by using traditional materials and architectural forms for the exterior. The house was designed as a strictly vertical, which is composed also by the proposal of the facades. The used materials are white exterior plasters, wooden window and door frames and ceramic red roof tiles. The final form is high enough to meet the clients needs for the content and is also made to be an unobtrusive for its neighborhood. It makes the perfect harmony for all.

Hide Content