Sklenářství Počernice

Stavba: Sklenářství Počernice

Investor: MČ Praha 10
Místo: Náchodská 868, Praha 9 – Horní Počernice
Stupeň PD: STUDIE, DUR, DSP, DPS
Datum: 10/2012

Popis stavby:

Objekt „Sklenářství“, původně hospodářská budova, je samostatně stojící stavba, umístěná v severní části areálu zámku Chvaly v Praze 9 – Horních Počernicích. Objekt je nedílnou součástí areálu zámku Chvaly, který je zapsaný na seznamu nemovitých kulturních památek hlavního města Prahy. Před zahájením projekčních prací byl objekt neužívaný, neudržovaný a velmi rozsáhle zdevastovaný.

Záměrem investora bylo objekt opravit a umístit v něm opět provozy drobných služeb. V objetku jsou umístěny celkem čtyři samostatné provozovny – galanterie s krejčovstvím, oprava obuvi s brašnářstvím, malé sklenářství a výroba klíčů se zámečnickými službami.

Description:

Object “Glaziers”, originally a farm building, is a freestanding building, located in the northern part of the castle area Chvaly in Prague 9 – Horni Pocernice. The building is an integral part of the castle area Chvaly, which is registered on the list of cultural monuments of Prague. Before starting the design work, the building was devastated.

Target of the project was total renovation of the building and put it back operations of small services. In objetku are placed four separate establishments – haberdashery a tailor shop, shoe repair with bags, small glazier and manufacture of keys locksmith services

Hide Content