Hospoda a Mateřská školka Tehovec

Stavba: Hospoda a Mateřská školka Tehovec

Investor: Obecní úřad Tehovec
Místo: Ul. Za Hospodou č.p. 5, 251 62 Tehovec
Stupeň PD: STU, DUR, DSP, DPS
Datum: 01/2009

Popis stavby:

Projekt rekonstrukce a přístavby vesnického domu v obci Tehovec jihovýchodně od Prahy. Zastupitelstvo malebného vesnického sídla si dalo za úkol zrekonstruovat stávající objekt hospody a přistavět nové prostory pro mateřskou školku a jiné společenské prostory.

Návrh stavby respektuje původní stav objektu a obnovuje jeho původní vzhled. Dvoupodlažní stavba se sedlovou střechou je orientovaná do návsi svým zdobným štítem. Na stranu zahrady je objekt rozšířen o nové prostory mateřské školky a jsou zde v patře i místnosti s možností společenského využití pro komunitu obce. Cílem projektu bylo vytvořit důstojné zázemí pro občany obce a tak stmelit lidské vztahy v celé obci.

Description:

The project of reconstruction and extension of village house is situated in the village Tehovec, southeast of Prague. Village council has set itself the task to renovate the existing building of pub and add new spaces for kindergartens and other social facilities.

The design respects the original village architecture. The main shield, which is oriented to village green, project left in its original form. On the garden side of the building is mass of house expand with new spaces of kindergarten and meeting facilities in the first floor. The aim of the project was to create dignified facilities for the citizens of the village.

Hide Content