Nástavba BD Mirotická

Stavba: JEDNOPODLAŽNÍ NÁSTAVBA NA BYTOVÝ DŮM

Investor: B.B.Flor, spol.s.r.o.
Místo: Mirotická 956/11, 142 00 Praha 4
Stupeň PD: STUDIE, DUR
Datum: 06/2017

Popis stavby:

Architektonická koncepce vychází, podobně jako urbanistické řešení, ze záměru definovat dům oproti okolí a zároveň zachovat charakter geometrie panelových bytových domů. Nová nástavba je navržená v pravoúhlé geometrii odkazující na estetiků původní formy objektu. Nástavba však bude v odlišném materiálovém i barevném řešení. V budoucnosti je uvažováno zateplení celého objektu, které sjednotí dům do jednoho celku. Z toho důvodu je navrhovaná fasáda navržena s připraveným přesahem. Dispozičně je nástavba rozdělena do dvou bytů pro 3-4 člennou rodinu.

Description:

The architectural concept as well as urban planning is based on the intention to define the house as opposed to the surounding area, while preserving the character of the panel apartment houses. The new superstructure will be in different material and colour solution. In the future, thermal insulation is considered, due to the overlapping of the facade it is possible to unite the building with the superstructure. Layout of the superstructure is divided into two apartments for a 3-4 member family.

Hide Content