Fakulta ČVUT – Kladno

Stavba: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT – Kladno

Investor: Město Kladno
Místo: Ul. Sportovců, č.p. 2311, 272 01 Kladno
Stupeň PD: STUDIE, DUR, DSP, DPS
Datum: 01/2013

Popis stavby:

Projekt stavebních úprav a přístavby bývalých kasáren a jejich adaptace pro využití pro vysokou školu ČVUT. Projektová dokumentace ve všech stupních zpracovávala především vnitřní dispoziční změny a dvě velké přístavby přednáškových síní.

Hlavním těžištěm projektu jsou výše zmiňované přístavby přednáškových síní a k nim designovaný vstup. Hmotové novotvary svojí anonymitou záměrně kontrastují se stávající historizující fasádou bývalých kasáren. Projekt má za cíl vybudovat nové a důstojné zázemí jedné z fakult České vysoké školy technické.

Description:

The project is about modification and reconstruction of the former barracks and their adaptation for new building of Czech Technical University. Project through all stages of documentation worked with the internal layout changes and two large outbuildings lecture halls.

Main focus of the project is the aforementioned extension lecture halls and new main entrance in same design. The concept of the project is contrast between original historical facade and new shapes and materials of outbuildings. General purpose of the project was to create a new base of one of the faculties of the Czech Technical University

Hide Content