O ATELIÉRU

reno 01

Atelier Reno vznikl v roce 1992. Jsme architektonická, projektová a inženýrská společnost zabývající se zpracováním projektové dokumentace od studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, realizační dokumentací, dále součinnosti při výstavbě a vydání kolaudačního povolení. Výše uvedenou činnost vykonáváme v rámci projektů pozemních staveb. Věnujeme se novostavbám, rekonstrukcím či různým adaptacím staveb. V rámci naší praxe jsme se věnovali projektům v s nejrůznějším zaměřením od rekonstrukce bytu, stavbou rodinného domku až po sportovní areály, průmyslové stavby, administrativní či bytové komplexy ale i uzemní a regulační plány. Filosofií naší práce je poskytovat komplexní služby k maximální možné spokojenosti zákazníka.

Atelier Reno was established in 1992. We are architectural and engineering company engaged in the processing of project documentation from the study, documentation for planning permission, building permit documentation, construct documentation, as well as cooperation during construction and building approval permit. We are dedicated to new buildings, reconstructions or adaptations of historical buildings. In our practice, we focused on projects with variety topics from the apartment reconstruction, project of family houses to sports complexes, industrial buildings, office or apartment complexes. We have also experience from designing of zoning or regulation plans. The philosophy of our work is to provide complex services for maximum customer satisfaction.