Mateřská škola Aloise Klára

Stavba: Mateřská škola Aloise Klára

Investor: Magistrát hlavního města Prahy – obor školství, mládeže a sportu
Místo: Horáčkova 1095/1, 140 00 Praha 4
Stupeň PD: STUDIE, DUR, DSP, DPS
Datum: 11/2014

Popis stavby:
Studie přístavby nového pavilonu specializované Mateřské školky Aloise Klára v Praze 4. Projekt vyvolalo vedení mateřské školky ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy.

Zadáním bylo navýšit kapacitu specializované školky o jednu třídu a o dvojici ordinací pro školního logopeda či psychologa. V rámci nového pavilonu bylo vyprojektováno i nové důstojné zázemí pro učitelský sbor skládající se ze sborovny a přilehlých kanceláří. Nedílnou součástí projektu byla rekonstrukce vnitřního nádvoří mezi pavilony, propojovacích koridorů a rekonstrukce teras stávajících pavilonů. Návrh je zpracovaný v jednotném designu přizpůsobeném malým uživatelům speciální mateřské školky.

Description:
Project is a study of the new pavilion of kindergarten Aloise Klára with specialization for disabled children. Kindergarten is situated in Prague 4.

Client request was to increase the capacity – one new class and a pair of surgeries for school speech therapist or psychologist. In design new pavilion is also new facilities for staff, consisting of staff room and offices. Next part of the project was the reconstruction of the courtyard, corridors between the pavilions and reconstruction of terraces of existing pavilions. The proposal is treated in design adapted to small users of special kindergarten.

Hide Content