ZŠ Stará Boleslav

Stavba: ZŠ Stará Boleslav

Investor: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Místo: Jungmannova 164, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Stupeň PD: DSP, DPS
Datum: 03/2017

Popis stavby:
Architektonické řešení navazuje na dva stávající objekty v areálu školy a propojuje je a dotváří celkovou kompozici celého areálu. Budova se skládá z dvojice objemů. První půdorysného tvaru L o 4 nadzemních podlažích navazuje na stávající historickou budovu. Dotváří kompozici uliční fasády v analogii historického tvarosloví vyjádřené soudobým způsobem. Druhá hmota se nachází v druhém plánu uvnitř areálu a navazuje na řešení stavby tělocvičny z počátku století.

Objekt je novostavba o čtyřech podlažích s velmi členitými půdorysy. Nová přístavba školy nabízí 6 nových tříd, kapacitní jídelnu s výdejem jídel, nové centrální šatny a novou školní tělocvičnu.

Description:

The architectural solution follows on and adapts to the two existing buildings in the campus. It doesn not act as a disturbing element but it complements the space while preserving the order of place. The 4-storey L-shaped building which links to the existing school is built on a concept that builds on the existing historical spirit of the campus. Other ground and two-story buildings, located inside the courtyard, are then in a conception following the existing building of the gym.

Layouts of the new school consist of six new classrooms, new school canteen, central dressroom for whole school campus and new gym.

Hide Content