RD Mezná

Stavba: RD Mezná

Investor: Soukromý investor
Místo: Mezná 23, 393 01 Mezná okres Pelhřimov
Stupeň PD: STUDIE, DSP, REALIZACE
Datum: 04/2020

Popis stavby:

Řešený objekt je situován na kraji obce Mezná v okrese Pelhřimov. Zadáním byla potřeba kompletní rekonstrukce budovy pro zkvalitnění jeho obytné funkce.
Konceptem navrhovaného řešení bylo zachování tradičního tvarosloví objektu, který bude i po rekonstrukci vhodně dotvářet své okolí vesnického charakteru. Z tohoto důvodu bylo zvoleno totožné tvarosloví sedlové střechy s novým bočním rizalitem pro schodiště do patra. Materiálové a barevné řešení taktéž odpovídá původnímu charakteru místa, kdy byly voleny tradiční materiály jako keramická krytina, bílé vnější omítky a barevné pastelové ztvárnění rámů okenních a dveřních výplní. Vnitřní prostory byly nově dispozičně uspořádány na základě soudobých potřeb klienta.

Description:

The existing building is situated on the eastern border of the small village Mezná near Pelhřimov. The assignment was to completely reconstruct the building to improve its residential function based on the client´s requirements.
The main architectural concept is to preserve traditional character of the existing building, which is the part of an old structure of Czech village. The building was designed with a traditional gable roof shape. Building materials was also chosen as a traditional ones as ceramic roof tiles, white facades with pastel colors used on the window frames and doors. Interior and the disposition of rooms was designed based on actual needs of the client.

Hide Content