Chata Dyntar

Stavba: RD MNICHOV U STRAKONIC

Investor: ING. MILOŠ DYNTAR
Místo: Mnichov u Strakonic, č.p. 84
Stupeň PD: STUDIE
Datum: 08/2017

Popis stavby:

Rekonstrukce vesnického stavení tvarově a hmotově vychází ze stávajícího objektu. Návrh jej na jižní straně doplňuje o dva vikýře a střešní okna, která prosvětlují podkrovní prostory. Dále bylo navrženo dispoziční řešení tak, aby odpovídalo představám investora. Funkcí budovy má být víkendové rodinné bydlení. Přízemí objektu tvoří hlavní denní část a podkroví s dvojicí velkých ložnic, určených pro 4 osoby, tvoří část noční.
Objekt se otevírá jižním směrem do volného prostoru pozemku. Severním směrem je orientován zadní vstup, který vede na sousední pozemek se zahradou, jenž patří manželce investora.

Description:

The reconstruction of the village building. Design of mass ensue from existing shape and geometry. Project add two dormers and several sunroofs on the south side. They illuminate the attic space. The function of the building is supposed to be a week-end house. The ground floor of the building is design as main day part. The attic space, with two spacious bedrooms, each for four persons, forms the night part.
The building is faced to the south into the rest of the property. The back entrance is faced to the north leads to a neighboring plot of land with a garden. This plot belongs to the investors wife.

Hide Content