OC Strakonická

Stavba: OC STRAKONICKÁ

Investor: Logentyda a.s.
Místo: MČ Praha 5 – Velká Chuchle
Stupeň PD: STUDIE
Datum: 01/2018

Popis stavby:

Návrh obchodního centra se skládá z dvojice liniových budov umístěných vedle sebe pod valem ulice Strakonické. Dispozice obchodů se otevírají směrem na západ do volné klidné krajiny. Budova vytváří přirozenou bariéru oproti rušné Strakonické.
Charakteristickým znakem obchodního centra je silueta boční fasády. Převýšený rám přesahuje nad promenádu a tvoří tak její zastřešení, na druhé straně je vytažen do výšky a vytváří tak plochu pro reklamní sdělení. Rám prochází i vnitřní dispozicí a dělí ji na jednotlivé obchodní buňky. Vnitřní prostory jsou variabilně dělitelné podle přání jednotlivých obchodníků. Obchodní prostory tak mo¬hou být od 140m2 HPP až po 2500m2 HPP. Jednotlivé buňky je možné nechat převýšené, nebo je rozdělit na 2 podlaží.
Napojení na Strakonickou je realizováno dvojicí sjezdů navazující na centrální kruhovou křižovatku, která distribuuje dopravu na přilehlá parkoviště. Toto řešení nabízí připojení dalších parkovacích ploch a objektů v průběhu vývoje obchodního centra.

Description:

Design of the shopping center consist of two line buildings situated below the Strakonická street. Store layout is faced to the west into the free and calm landscape. The building itself has anti-noise barrier function.
A characteristic mark of the shopping center is the side facade silhouette. On one side elevated frame overlaps the promenade and on the other side it is pulled up creating an advertising space. The frame is also used inside the layout and divides it into individual parts. The inner spaces are variably divisible according to the traders wishes. Thanks to this variability, the business premises could be 140m2 HPP to 2500m2 HPP. Individual parts could be elevated or divided into two floors.
The connection to the Strakonická street is made by a pair of descents connected to the central round crossroad which distributes traffic to the parking lots. This solution offers connection of other parking spaces and objects during the development of the shopping center.

Hide Content