RD Mistrovská

Stavba: RD MISTROVSKÁ

Investor: manželé Ládyšovi
Místo: Mistrovská č.p.7, Praha 10 – Malešice
Stupeň PD: STUDIE, DSP, DPS
Datum: 03/2018 – 04/2019

Popis stavby:

Novostavba rodinného domu je navržená namísto stávající pravé poloviny jednoho z dvojdomku v ulici Mistrovské. Navržená forma vychází ze sousedního objektu avšak využívá soudobého architektonického jazyka. Jedná se o robustní sebevědomý dům s okny. Vážnost objektu dodává i použitá režná fasáda z betonových cihel
Objekt nabízí v suterénu kancelářskou jednotku a rozlehlé suterénní prostory zasahující až do hloubky parcely. Vyšší podlaží jsou řešená jako bytové jednotky, kdy na každém podlaží je navržena jedna bytová jednotka 3+kk – celkem tři bytové jednotky. Vertikální komunikace je zajištěna přistavěnou otevřenou věží přisazenou k domu ze strany zahrady. Věž obsahuje společné schodiště a výtah zajišťující bezbariérový pohyb v objektu. Do celkového řešení je zapojena i zahrada s prostornou pobytovou terasou.

Description:

The new family house is designed instead of the existing right half of one of the semi-detached houses in Mistrovská Street. The proposed form is based on a neighbouring building but uses contemporary architectural language. It is a sturdy confident house with windows. The gravity of the building is also supplied by the used concrete brick façade.
The building offers an office unit in the basement and large basement spaces extending to the depth of the plot. Higher floors are designed as housing units, where on each floor is designed one housing unit 3 + kk (miniature kitchen) – a total of three housing units. Vertical communication is provided by an open tower attached to the house from the garden side. The tower contains a common staircase and an elevator providing barrier-free movement in the building. There is also a garden with a spacious residential terrace.

Hide Content