SPOLUPRÁCE

Do našeho týmu hledáme dlouhodobou pravidelnou spolupráci na společných projektech pozemních staveb. Projekty řešíme od úvodních konzultací záměru investora, přes studii, dokumentace pro územní a stavební řízení, realizační dokumnetaci a uvedení stavby do provozu. Věnujeme se architektonickým soutěžím, veřejným zakázkám i soukromým investorům a to u rodinných domů, bytových staveb, stavby občanské vybavenosti nebo průmyslu a výroby nebo i územní plánování v úrovni územních studií či regulačních plánů.

Hledáme externí kolegy s douholetou praxí na pozici:

  • projektant zdravotní techniky, autorizace v oboru IE00, IV00 nebo TE02
  • projektant plynových zařízení IE00 nebo TE02

Nabízíme férové a přátelské prostředí zavedené rodinné firmy. Spolupráce za jasně daných finančních podmínek a v dohodnutém termínu. Při zpracování projektů nabízíme oboustranné profesní konzultace a zázemí zavedené projekční kanceláře.

Těžištěm vzájemné spolupráce je otevřená vzájemná komunikace a dostupnost. To očekáváme i z Vaší strany. V případě zájmu Vás rádi přivítáme na osobní konzultaci u nás v Ateliéru.