Continue Reading

Generel parkoviště – Konopiště

Stavba: GENEREL PARKOVIŠTĚ – KONOPIŠTĚ Investor: – Místo: NKP Konopiště, Benešov Stupeň PD: Územní studie Datum: 12/2018 Popis stavby: Předmětem projektu je stávající území parkoviště a jeho okolí, které tvoří zázemí Národní kulturní památce Konopiště. Velká asfaltová plocha byla provedena na místě původního rybníka, ovocné a lesní školky. Provedena byla v 80. letech 20. století jako svévolně vytvořené zázemí pro rostoucí turistický ruch. Parkoviště bylo necitlivě zasazeno do krajinářsky hodnotného území, které je srovnatelné například s Lednicko-Valtickým areálem. Zpracovaná studie má za ambice napravit tento zásah a kultivovat ho do esteticky a provozně vyhovujícího stavu. Místo je nutným zázemím zámku, související s turistickým ruchem a životem v 21. století, avšak nemusí být nutně místem nepříjemným. Navrhujeme celkové organizování prostoru, které pomáhá orientaci návštěvníků, řidičů i správců. Zachováváme počet parkovacích míst, ale doplňujeme desítky stromů a nezpevněné plochy, které parkoviště přemění do příjemného prostředí. Obytnost zvyšují i okolní plochy s jasně […]

Continue Reading

Fasáda SPŠ V Úžlabině

Stavba: ZATEPLENÍ FASÁDY A VENKOVNÍ ÚPRAVY Investor: Magistrát hlavního města Prahy Místo: SPŠ Elektrotechnická, V úžlabině, Praha 10 Stupeň PD: DSP, DPS, REALIZACE Datum: 10/2016 Popis stavby: Předmětem projektu je rekonstrukce fasád, výměna oken, oprava ploché střechy a nové řešení zpevněných ploch v okolí školy. Fasády objektu byly nově zatepleny a byla provedená profilace vycházející z monumentální architektonické formy objektu. Zvýrazněné jsou šambrány a parapetní římsy oken stejně tak jako kordonová a korunní římsa. Předmětem projektu byla i obnova zpevněných ploch v okolí školy a také centrální vstupní schodiště. Description: The subject of the project is the reconstruction of facades, replacement of windows, reconstruction of room and a new solution of the external area around school. Facades of the building were newly insulated. It was made new profiling based on the monumental architectural form of whole building. Chambrants and window sills are highlighted. Cordon and cornice ledge as well. The […]

Continue Reading

Fasáda Resslova

Stavba: REKONSTRUKCE FASÁDY OBCHODNÍ AKADEMIE Investor: Magistrát hlavního města Prahy Místo: Resslova, Václavská, Jenštejnská, Praha 2 Stupeň PD: DSP, DPS, REALIZACE Datum: 10/2017 Popis stavby: Předmětem projektu je rekonstrukce fasád a nové řešení dvora. Fasády objektu ve špatném stavu byly otlučeny, zbaveny staré odpadající omítky a nově provedeny dle původní profilace. Fasády byla nově opatřena nátěrem dle původních vrstev fasády a ve vzájemné spolupráci se zástupci NPÚ. Klempířské prvky na fasádě byly kompletně vyměněny za nové. Profilace a umístění bylo provedeno dle původního stavu. Prvky na fasádě, jako jsou pamětní desky a nosiče pro vlajky, byly odstraněny, očištěny, repasovány a zpět osazeny na své původní místo. Description: The subject of the project is the reconstruction of the facades and the new solution of the yard. Facades of the building in poor condition were battered, stripped of old plaster and newly made according to the original profile. The facades were newly […]

Continue Reading

Fasáda Pštrossova

Stavba: REKONSTRUKCE FASÁDY PŠTROSSOVA Investor: Magistrát hlavního města Prahy Místo: Pštrossova 15, Praha 1 Stupeň PD: DSP, DPS, REALIZACE Datum: 05/2016 Popis stavby: Předmětem projektu je rekonstrukce fasád, výměna oken a nové řešení dvora. Fasády objektu ve špatném stavu byly otlučeny, zbaveny staré odpadající omítky a nově provedeny dle původní profilace. Fasády byla nově opatřena nátěrem dle původních vrstev fasády a ve vzájemné spolupráci se zástupci NPÚ. Všechna okna na fasádách objektu byla vyměněna za nová, dřevěná. Důraz byl kladen na dodržení původní profilace oken zdokumentované výkresovou částí dokumentace. Špaletová okna byla nahrazena novými špaletovými okny s izolačním dvojsklem ve vnějších okenních křídlech. Spolu s výměnou oken byly osazeny nové vnitřní i vnější parapety. Hlavní vstupní dveře byly repasovány a znovu osazeny. Klempířské prvky na fasádě byly kompletně vyměněny za nové. Profilace a umístění bylo provedeno dle původního stavu. Prvky na fasádě, jako jsou pamětní desky a nosiče pro vlajky, […]

Continue Reading

Vrátnice Náhorní

Stavba: VRÁTNICE Investor: Střední škola Náhorní, Praha 8 Místo: U měšťanských škol 525/1, Praha 8 Stupeň PD: STUDIE, DPS, REALIZACE Datum: 05/2018 Popis stavby: Architektonicko-výtvarný návrh vychází z jednoduchého konceptu oddělit vnitřní a vnější. Vnitřní prostory vrátnice jsou výrazné žluté barevnosti. Jednotná barevnost dává návrhu velkorysost celku a zároveň jednoznačně vymezuje prostor vrátnice, která je tak dobře čitelná a vítá návštěvníky školy. Podstatné pro celkové řešení je dodržení čistého a jednoduchého detailu jednotlivých částí konstrukce v kombinaci dvojice barev. Prostor je vymezen příčkou dělící prostor na vnější chodbu – provedeno v bílé barvě, a na vnitřní prostor vrátnice – provedeno sytě žlutou barvou. Porušením tohoto rozdělení je deska stolu recepce, která vystupuje do prostoru chodby a vítá tak k okénku vrátnice. Pro optické zvětšení prostoru uvnitř malé vrátnice je příčka navržena s velkorysým oknem a skleněnými dveřmi opticky propojující vnitřní prostor s vnějším prostorem chodby. Centrálně nad hlavník oknem vrátnice […]

Continue Reading

RD Mistrovská

Stavba: RD MISTROVSKÁ Investor: manželé Ládyšovi Místo: Mistrovská č.p.7, Praha 10 – Malešice Stupeň PD: STUDIE, DSP, DPS Datum: 03/2018 – 04/2019 Popis stavby: Novostavba rodinného domu je navržená namísto stávající pravé poloviny jednoho z dvojdomku v ulici Mistrovské. Navržená forma vychází ze sousedního objektu avšak využívá soudobého architektonického jazyka. Jedná se o robustní sebevědomý dům s okny. Vážnost objektu dodává i použitá režná fasáda z betonových cihel Objekt nabízí v suterénu kancelářskou jednotku a rozlehlé suterénní prostory zasahující až do hloubky parcely. Vyšší podlaží jsou řešená jako bytové jednotky, kdy na každém podlaží je navržena jedna bytová jednotka 3+kk – celkem tři bytové jednotky. Vertikální komunikace je zajištěna přistavěnou otevřenou věží přisazenou k domu ze strany zahrady. Věž obsahuje společné schodiště a výtah zajišťující bezbariérový pohyb v objektu. Do celkového řešení je zapojena i zahrada s prostornou pobytovou terasou. Description: The new family house is designed instead of the […]

Continue Reading

RD Na Výsluní

Stavba: RD NA VÝSLUNÍ Investor: ING. LIBOR ŠICH Místo: Na Výsluní 1112/33, 100 00 Praha 10 – Strašnice Stupeň PD: STUDIE, DUR, DSP Datum: 02/2017 Popis stavby: Navrhované řešení vychází ze současné skladby domu. Zachovává výškové a půdorysné rozměry a nově využívá podkroví. Moderní třípodlažní přístavba rizalitu k levé části dvojdomku, který je pro danou lokalitu typický, propojuje novým schodištěm všechna poschodí stávajícího objektu. Dispozičně je dům rozdělen do dvou samostatných bytů a společných prostor v suterénu. Architektonický koncept klade důraz na odlišení nového od původního. Nový objekt bude odlišen především materiálovým pojetím fasád, které budou provedeny z obkladu cetris deskami světle šedé barvy. Description: The design is based on the present composition of the house (combination old and new structure). It maintains heigh and ground dimensions and newly recreates attic space. Modern three floor extension of avant-corp attached to the left part of semi-detached house, typical for this location, […]

Continue Reading

OC Strakonická

Stavba: OC STRAKONICKÁ Investor: Logentyda a.s. Místo: MČ Praha 5 – Velká Chuchle Stupeň PD: STUDIE Datum: 01/2018 Popis stavby: Návrh obchodního centra se skládá z dvojice liniových budov umístěných vedle sebe pod valem ulice Strakonické. Dispozice obchodů se otevírají směrem na západ do volné klidné krajiny. Budova vytváří přirozenou bariéru oproti rušné Strakonické. Charakteristickým znakem obchodního centra je silueta boční fasády. Převýšený rám přesahuje nad promenádu a tvoří tak její zastřešení, na druhé straně je vytažen do výšky a vytváří tak plochu pro reklamní sdělení. Rám prochází i vnitřní dispozicí a dělí ji na jednotlivé obchodní buňky. Vnitřní prostory jsou variabilně dělitelné podle přání jednotlivých obchodníků. Obchodní prostory tak mo¬hou být od 140m2 HPP až po 2500m2 HPP. Jednotlivé buňky je možné nechat převýšené, nebo je rozdělit na 2 podlaží. Napojení na Strakonickou je realizováno dvojicí sjezdů navazující na centrální kruhovou křižovatku, která distribuuje dopravu na přilehlá parkoviště. Toto […]

Continue Reading

Nástavba BD Mirotická

Stavba: JEDNOPODLAŽNÍ NÁSTAVBA NA BYTOVÝ DŮM Investor: B.B.Flor, spol.s.r.o. Místo: Mirotická 956/11, 142 00 Praha 4 Stupeň PD: STUDIE, DUR Datum: 06/2017 Popis stavby: Architektonická koncepce vychází, podobně jako urbanistické řešení, ze záměru definovat dům oproti okolí a zároveň zachovat charakter geometrie panelových bytových domů. Nová nástavba je navržená v pravoúhlé geometrii odkazující na estetiků původní formy objektu. Nástavba však bude v odlišném materiálovém i barevném řešení. V budoucnosti je uvažováno zateplení celého objektu, které sjednotí dům do jednoho celku. Z toho důvodu je navrhovaná fasáda navržena s připraveným přesahem. Dispozičně je nástavba rozdělena do dvou bytů pro 3-4 člennou rodinu. Description: The architectural concept as well as urban planning is based on the intention to define the house as opposed to the surounding area, while preserving the character of the panel apartment houses. The new superstructure will be in different material and colour solution. In the future, thermal insulation […]

Continue Reading

Chata Dyntar

Stavba: RD MNICHOV U STRAKONIC Investor: ING. MILOŠ DYNTAR Místo: Mnichov u Strakonic, č.p. 84 Stupeň PD: STUDIE Datum: 08/2017 Popis stavby: Rekonstrukce vesnického stavení tvarově a hmotově vychází ze stávajícího objektu. Návrh jej na jižní straně doplňuje o dva vikýře a střešní okna, která prosvětlují podkrovní prostory. Dále bylo navrženo dispoziční řešení tak, aby odpovídalo představám investora. Funkcí budovy má být víkendové rodinné bydlení. Přízemí objektu tvoří hlavní denní část a podkroví s dvojicí velkých ložnic, určených pro 4 osoby, tvoří část noční. Objekt se otevírá jižním směrem do volného prostoru pozemku. Severním směrem je orientován zadní vstup, který vede na sousední pozemek se zahradou, jenž patří manželce investora. Description: The reconstruction of the village building. Design of mass ensue from existing shape and geometry. Project add two dormers and several sunroofs on the south side. They illuminate the attic space. The function of the building is supposed to […]