Continue Reading Model

Sklenářství Počernice

Stavba: Sklenářství Počernice Investor: MČ Praha 10 Místo: Náchodská 868, Praha 9 – Horní Počernice Stupeň PD: STUDIE, DUR, DSP, DPS Datum: 10/2012 Popis stavby: Objekt „Sklenářství“, původně hospodářská budova, je samostatně stojící stavba, umístěná v severní části areálu zámku Chvaly v Praze 9 – Horních Počernicích. Objekt je nedílnou součástí areálu zámku Chvaly, který je zapsaný na seznamu nemovitých kulturních památek hlavního města Prahy. Před zahájením projekčních prací byl objekt neužívaný, neudržovaný a velmi rozsáhle zdevastovaný. Záměrem investora bylo objekt opravit a umístit v něm opět provozy drobných služeb. V objetku jsou umístěny celkem čtyři samostatné provozovny – galanterie s krejčovstvím, oprava obuvi s brašnářstvím, malé sklenářství a výroba klíčů se zámečnickými službami. Description: Object “Glaziers”, originally a farm building, is a freestanding building, located in the northern part of the castle area Chvaly in Prague 9 – Horni Pocernice. The building is an integral part of the castle area Chvaly, which is registered on the list of cultural monuments of Prague. Before […]

Continue Reading Model

Bytový dům Milovice – Mladá

Stavba: Rekonstrukce bytového domu Milovice Mladá Investor: Obecní úřad Stará Lysá Místo: Milovice – Mladá Stupeň PD: STU, DUR, DSP Datum: 08/2008 Popis stavby: Rekonstrukce panelového domu v Milovicích v ulici Spojovací. Předmětem projektu byly drobné dispoziční úpravy ve vybraných bytech a především zateplení fasád objektu a s tím spojené nové barevné řešení fasád.   Description: Project of the recontruction one block of flats is situated in street Spojovací in town Milovice. The object of the project were minor layout adjustments in selected apartments, new facade insulation and new color design of the facades.

Continue Reading Model

Rekonstrukce domu služeb – Jílové

Stavba: Rekonstrukce domu služeb Jílové u Prahy Investor: soukromý investor Místo: Jílové u Prahy Stupeň PD: STU, DUR, DSP Datum: 05/2002 Popis stavby: Rekonstrukce bývalého domu služeb v Jílovém u Prahy na bytový dům. Description: Project of the recontruction old facility house and conversion to apartments building is situated in Jílové u Prahy.

Continue Reading Model

Architektonická soutěž – NTMC

Stavba: Architektonická soutěž – Národní telemedicínské centrum Fakultní nemocnice Olomouc Investor: Fakultní nemocnice Olomouc Místo: Fakultní nemocnice Olomouc Stupeň PD: Soutěžní návrh Datum: 05/2015 Popis stavby: Projekt je soutěžním návrhem na rekonstrukci a přístavbu k stávajícím objektům v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Vzniklý rekonstruovaný objekt má sloužit jako nový pavilon Národního telemedicínského centra. Architektonický koncept je založen na trojici různých hmot. Koncept prolíná celý projekt od podstaty fasád, dispoziční řešení až po energetické řešení stavby. Vzniklá stavba má vytvořit nové a důstojné zázemí pro začínající medicínské odvětví, které v České republice prozatím nemá zastání. Soutěžní návrh se v soutěži umístil pod hranicí prvních tří hodnocených míst bez specifikovaného pořadí. Description: The project is a competitive proposal for the reconstruction and extension of the existing buildings in the University Hospital Olomouc. The proposed building is used as a pavilion of the National telemedicine center. The architectural concept is based on three different mass. […]

Continue Reading Model

Hospoda a Mateřská školka Tehovec

Stavba: Hospoda a Mateřská školka Tehovec Investor: Obecní úřad Tehovec Místo: Ul. Za Hospodou č.p. 5, 251 62 Tehovec Stupeň PD: STU, DUR, DSP, DPS Datum: 01/2009 Popis stavby: Projekt rekonstrukce a přístavby vesnického domu v obci Tehovec jihovýchodně od Prahy. Zastupitelstvo malebného vesnického sídla si dalo za úkol zrekonstruovat stávající objekt hospody a přistavět nové prostory pro mateřskou školku a jiné společenské prostory. Návrh stavby respektuje původní stav objektu a obnovuje jeho původní vzhled. Dvoupodlažní stavba se sedlovou střechou je orientovaná do návsi svým zdobným štítem. Na stranu zahrady je objekt rozšířen o nové prostory mateřské školky a jsou zde v patře i místnosti s možností společenského využití pro komunitu obce. Cílem projektu bylo vytvořit důstojné zázemí pro občany obce a tak stmelit lidské vztahy v celé obci. Description: The project of reconstruction and extension of village house is situated in the village Tehovec, southeast of Prague. Village council has set itself the task […]

Continue Reading Model

Fakulta ČVUT – Kladno

Stavba: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT – Kladno Investor: Město Kladno Místo: Ul. Sportovců, č.p. 2311, 272 01 Kladno Stupeň PD: STUDIE, DUR, DSP, DPS Datum: 01/2013 Popis stavby: Projekt stavebních úprav a přístavby bývalých kasáren a jejich adaptace pro využití pro vysokou školu ČVUT. Projektová dokumentace ve všech stupních zpracovávala především vnitřní dispoziční změny a dvě velké přístavby přednáškových síní. Hlavním těžištěm projektu jsou výše zmiňované přístavby přednáškových síní a k nim designovaný vstup. Hmotové novotvary svojí anonymitou záměrně kontrastují se stávající historizující fasádou bývalých kasáren. Projekt má za cíl vybudovat nové a důstojné zázemí jedné z fakult České vysoké školy technické. Description: The project is about modification and reconstruction of the former barracks and their adaptation for new building of Czech Technical University. Project through all stages of documentation worked with the internal layout changes and two large outbuildings lecture halls. Main focus of the project is the aforementioned extension lecture halls […]

Continue Reading Model

Horská chata – Rodinný dům

Stavba: Horská chata – Rodinný dům Vysoké nad Jizerou, Jizerské hory Investor: soukromý investor Místo: Vysoké nad Jizerou, Jizerské hory Stupeň PD: STUDIE, DUR, DSP, DPS Datum: 06/2012 Popis stavby: Novostavba horské chaty byla navržena pro rodinu investora jako víkendové sídlo na horách. Architektonický návrh vychází z chalupářské tradice Jizerských hor a Krkonoš, na jejichž rozmezí se parcela stavby nachází. Víkendové rodinné sídlo je navržené velkorysým způsobem. Vnitřní prostory nabízejí prostorné obytné místnosti, vzdušnou kuchyni s kachlovými kamny i například suterénní herní místnost s krbem, kulečníkovým stolem a malým vinným sklípkem. Stavba horské chaty je navíc doplněná o venkovní bazén a i vlastní přírodní jezírko s možností chovu ryb. Description: New building mountain huts have been designed for the family as a weekend residence of the investor in the mountains. The architectural concept is based on the tradition Cottager Jizera and Krkonoše Mountains, where is located the building plot. Weekend family estate is designed in luxury way. Interior spaces offer […]

Continue Reading Model

Rodinný dům Čeřenice

Stavba: Rodinný dům Čeřenice Sázava – Čeřenice Investor: soukromý investor Místo: Sázava 27, 285 06 Sázava – Čeřenice Stupeň PD: STUDIE, DUR, DSP, DPS Datum: 01/2014 Popis stavby: Minimalistická moderní architektura novostavby rodinného domku pro parcelu v malé vesničce Čeřenice. Stavba odkazuje na původní skromnou stavbu, která na pozemku dříve stála i na okolní vesnická stavení. Sedlová střecha, podlouhlý tvar i navržený dřevěný obklad fasády dávají domu vzhled obytné stodoly. Dřevo v kombinaci s kamennými zdmi v okolí domu přirozeně dům začleňují do venkovského prostředí. Dispozice domu je navržená co možná nejjednodušeji. Vstup do středu domu, na jednu stranu denní část s obytnou kuchyní a na druhou stranu noční část s dvěma ložnicemi. Funkcí i hmotou utilitární stavba, ale s  moderním a elegantním vzhledem. Description: Project of the family house is situated in small village Čeřenice. Design refers to original lowly house, which stood there before. Gabled roof, long shape and designed wood cladding give the visage of […]

Continue Reading Model

Mateřská škola Aloise Klára

Stavba: Mateřská škola Aloise Klára Investor: Magistrát hlavního města Prahy – obor školství, mládeže a sportu Místo: Horáčkova 1095/1, 140 00 Praha 4 Stupeň PD: STUDIE, DUR, DSP, DPS Datum: 11/2014 Popis stavby: Studie přístavby nového pavilonu specializované Mateřské školky Aloise Klára v Praze 4. Projekt vyvolalo vedení mateřské školky ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy. Zadáním bylo navýšit kapacitu specializované školky o jednu třídu a o dvojici ordinací pro školního logopeda či psychologa. V rámci nového pavilonu bylo vyprojektováno i nové důstojné zázemí pro učitelský sbor skládající se ze sborovny a přilehlých kanceláří. Nedílnou součástí projektu byla rekonstrukce vnitřního nádvoří mezi pavilony, propojovacích koridorů a rekonstrukce teras stávajících pavilonů. Návrh je zpracovaný v jednotném designu přizpůsobeném malým uživatelům speciální mateřské školky. Description: Project is a study of the new pavilion of kindergarten Aloise Klára with specialization for disabled children. Kindergarten is situated in Prague 4. Client request was to increase the capacity – one new class […]

Continue Reading Model

Bytový dům na Viničních Horách

Stavba: Bytový dům na Viničních Horách Investor: VEGACOM a.s. Místo: Na Viničních horách 10/1382, 160 00 Praha 6 – Dejvice Stupeň PD: STUDIE, DUR, DSP Datum: 10/2002 Popis stavby: Rekonstrukce velkého vila domu v honosné pražské čtvrti Hanspaulka v Praze – Dejvicích. Zchátralý dům s devastovanými stropy a podkrovím před realizací projektu využívala telekomunikační firma jako svůj sklad a dílnu. Využité byly jen prostory suterénu. Návrh zpracovával kompletní rekonstrukci domu, asanaci zahrady a přístavbu objektů garáží. Dům byl navržen pro zázemí firmy včetně prodejny a show-roomu. V patře a podkroví byl tento provoz doplněn dvojicí velkých mezonetových bytů. Návrh kompletně zrenovoval celý dům a vrátil mu jeho bývalou důstojnost prvorepublikové vily. Description: Project of reconstruction large villa house is in rich Prague district Hanspaulka. Devastated house had ruined ceilings and roof. Building was used just by Telecommunication company which had storage and workshop in basement. The project design complete remodelling and rehabilitation of whole house. House is design […]